Halaman

Followers

Jumaat, 30 November 2012

Contoh Permainan 2

7 ) Permainan  Roda Impian

8) Permainan Domino


9 ) Permainan Hantu


10) Permainan Sorong Tarik (Ayat)11) Permainan Silang Kata


Contoh Permainan 1

1) Permainan Mari Buka dan Pasang2) Permainan Roda Perkataan


3) Permainan Kad Selak

4) Permainan Seronoknya Bermain Colet


5) Permainan Sorong Tarik (Perkataan)


6) Permainan Kembalikan ke Rumah Saya


Permainan Bahasa

Permainan Bahasa untuk Pengayaan dan Pengukuhan

PENGENALAN

* BBM Pengayaan dan Pengukuhan ini di lakukan khas untuk murid-murid Tahun Satu. Kelas Intervers Awal Membaca dan Menulis, Pemulihan Khas dan Prasekolah.

Mengandungi pelbagai bahan aktiviti permainan bahasa dan bacaan bergred.

Disediakan secara sistematik dan mengikut tatatingkat mengajar dan membina kemahiran membaca.

Kemahiran mengikut Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSR.

CIRI-CIRI BAHAN

# Bercorak belajar sendiri.

# Menarik, mencabar dan sesuai dengan kebolehan, minat dan bakat murid-murid.

# Ada pemeringkatan.

# Mempunyai perkaitan dengan kemahiran yang telah dikuasai.

# Dapat membantu murid meluaskan pengetahuan dan pengalaman.

# Boleh dijalan secara kumpulan atau perseorangan.

Selasa, 6 November 2012

Sesi Pembelajaran 2

Mengeja dan menyebut suku kata dengan betul


a - yah


i - bu

a - dik

ka - kak

a - bang


Ahad, 4 November 2012

Sesi Pembelajaran 1

Nota Pembelajaran....

1 ) Memperkenalkan tajuk ataupun topik pembelajaran kepada murid


      
Tajuk : Keluarga Saya......
  
Keluarga membawa maksud sebuah institusi yang mempunyai satu hubungan talian darah dan berkait rapat antara satu sama lain...


2 ) Penerangan lanjut mengenai topik pembelajaran...

Keluarga terdiri daripada beberapa orang ahli iaitu :


a) ayah                                                                     
                               

b) ibu
         

c) abang                                                                    
                                 

d ) kakak
  

 e) adik
        

Carta Keluarga