Halaman

Followers

Jumaat, 30 November 2012

Permainan Bahasa

Permainan Bahasa untuk Pengayaan dan Pengukuhan

PENGENALAN

* BBM Pengayaan dan Pengukuhan ini di lakukan khas untuk murid-murid Tahun Satu. Kelas Intervers Awal Membaca dan Menulis, Pemulihan Khas dan Prasekolah.

Mengandungi pelbagai bahan aktiviti permainan bahasa dan bacaan bergred.

Disediakan secara sistematik dan mengikut tatatingkat mengajar dan membina kemahiran membaca.

Kemahiran mengikut Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSR.

CIRI-CIRI BAHAN

# Bercorak belajar sendiri.

# Menarik, mencabar dan sesuai dengan kebolehan, minat dan bakat murid-murid.

# Ada pemeringkatan.

# Mempunyai perkaitan dengan kemahiran yang telah dikuasai.

# Dapat membantu murid meluaskan pengetahuan dan pengalaman.

# Boleh dijalan secara kumpulan atau perseorangan.

1 ulasan: